אוצר מילים

‫בעלי חיים» Animaux

games images

le berger allemand
‫רועה גרמני

games images

l‘animal (m.)
‫בעל חיים

games images

le bec
‫מקור

games images

le castor
‫בונה

games images

la morsure
‫נשיכה

games images

le sanglier
‫חזיר בר

games images

la cage
‫כלוב

games images

le veau
‫עגל

games images

le chat
‫חתול

games images

le poussin
‫אפרוח

games images

le poulet
‫עוף

games images

le cerf
‫צבי

games images

le chien
‫הכלב

games images

le dauphin
‫דולפין

games images

le canard
‫ברווז

games images

l‘aigle (m.)
‫עיט

games images

la plume
‫נוצה

games images

le flamant rose
‫פלמינגו

games images

le poulain
‫סייח

games images

l‘aliment (m.)
‫מזון

games images

le renard
‫שועל

games images

la chèvre
‫עז

games images

l‘oie (f.)
‫אווז

games images

le lièvre
‫ארנבת

games images

la poule
‫תרנגולת

games images

le héron
‫אנפה

games images

la corne
‫קרן

games images

le fer à cheval
‫פרסה

games images

l‘agneau (m.)
‫טלה

games images

la laisse
‫רצועה

games images

le homard
‫לובסטר

games images

l‘amour des animaux
‫אהבה לבעלי חיים

games images

le singe
‫קוף

games images

le museau
‫לוע

games images

le nid
‫קן

games images

le hibou
‫ינשוף

games images

le perroquet
‫תוכי

games images

le paon
‫טווס

games images

le pélican
‫שקנאי

games images

le pingouin
‫פינגווין

games images

l‘animal de compagnie
‫חיית מחמד

games images

le pigeon
‫יונה

games images

le lapin
‫ארנב

games images

le coq
‫תרנגול

games images

le lion de mer
‫אריה ים

games images

la mouette
‫שחף

games images

le phoque
‫כלב ים

games images

le mouton
‫כבשה

games images

le serpent
‫נחש

games images

la cigogne
‫חסידה

games images

le cygne
‫ברבור

games images

la truite
‫פורל

games images

la dinde
‫טורקיה

games images

la tortue
‫צב

games images

le vautour
‫נשר

games images

le loup
‫זאב