אוצר מילים

‫עיר» Горад

games images

аэрапорт
aeraport
‫שדה תעופה

games images

жылы дом
žyly dom
‫בניין

games images

банк
bank
‫בנק

games images

буйны горад
bujny horad
‫העיר הגדולה

games images

веласіпедная дарожка
vielasipiednaja darožka
‫נתיב אופניים

games images

лодкавы прычал
lodkavy pryčal
‫נמל

games images

сталіца
stalica
‫עיר בירה

games images

гук званоў
huk zvanoŭ
‫נגינת פעמונים

games images

могілкi
mohilki
‫בית קברות

games images

кінатэатр
kinateatr
‫קולנוע

games images

горад
horad
‫העיר

games images

мапа горада
mapa horada
‫מפת העיר

games images

злачынства
zlačynstva
‫פשע

games images

дэманстрацыя
demanstracyja
‫הפגנה

games images

кірмаш
kirmaš
‫יריד

games images

пажарная каманда
pažarnaja kamanda
‫מכבי אש

games images

фантан
fantan
‫מזרקה

games images

смецце
smieccie
‫פח אשפה

games images

порт
port
‫נמל

games images

гатэль
hateĺ
‫מלון

games images

гідрант
hidrant
‫ברז כיבוי

games images

арыенцір
aryjencir
‫ציון דרך

games images

паштовая скрыня
paštovaja skrynia
‫תיבת דואר

games images

суседзтва
susiedztva
‫שכונה

games images

неонавае святло
nieonavaje sviatlo
‫אור ניאון

games images

начны клуб
načny klub
‫מועדון לילה

games images

стары горад
stary horad
‫העיר העתיקה

games images

опера
opiera
‫האופרה

games images

парк
park
‫פארק

games images

лаўка ў парку
laŭka ŭ parku
‫ספסל

games images

пляцоўка для паркоўкі
pliacoŭka dlia parkoŭki
‫חניון

games images

тэлефонная будка
teliefonnaja budka
‫תא טלפון

games images

паштовы індэкс
paštovy indeks
‫מיקוד

games images

турма
turma
‫כלא

games images

паб
pab
‫פאב

games images

славутасці
slavutasci
‫אתרי תיירות

games images

гарызонт
haryzont
‫קו רקיע

games images

вулічны ліхтар
vuličny lichtar
‫פנס רחוב

games images

турыстычны офіс
turystyčny ofis
‫משרד תיירות

games images

вежа
vieža
‫מגדל

games images

тунэль
tuneĺ
‫מנהרה

games images

транспартны сродак
transpartny srodak
‫רכב

games images

вёска
vioska
‫כפר

games images

воданапорная вежа
vodanapornaja vieža
‫מגדל מים