אוצר מילים

‫מכונית» Аўтамабіль

games images

паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
‫מסנן אוויר

games images

аварыя
avaryja
‫תקלה

games images

кэмпер
kempier
‫קרוואן

games images

акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
‫מצבר

games images

дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
‫מושב לילד

games images

шкода
škoda
‫נזק

games images

дызель
dyzieĺ
‫דיזל

games images

выхлапная труба
vychlapnaja truba
‫אגזוז

games images

спусшчанае кола
spusščanaje kola
‫פנצ‘ר

games images

аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
‫תחנת דלק

games images

фара
fara
‫פנס

games images

капот
kapot
‫מכסה מנוע

games images

дамкрат
damkrat
‫ג‘ק

games images

каністра
kanistra
‫ג‘ריקן

games images

сметнік
smietnik
‫מגרש גרוטאות

games images

задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
‫חלק אחורי

games images

задні ліхтар
zadni lichtar
‫האור האחורי

games images

люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
‫מראה אחורית

games images

вандроўка
vandroŭka
‫נסיעה

games images

вобад
vobad
‫חישוק

games images

свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
‫מצת

games images

тахометр
tachomietr
‫מד מהירות

games images

білет
biliet
‫קנס

games images

шына
šyna
‫צמיג

games images

паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
‫שירות גרירה

games images

марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
‫מכונית קלאסית

games images

кола
kola
‫גלגל