אוצר מילים

‫טכנולוגיה» Тэхналогія

games images

паветраная помпа
pavietranaja pompa
‫משאבת אוויר

games images

аэраздымка
aerazdymka
‫תצלום אויר

games images

шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
‫מייסב

games images

батарэя
batareja
‫סוללה

games images

веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
‫שרשרת אופניים

games images

кабель
kabieĺ
‫כבל

games images

кабельны барабан
kabieĺny baraban
‫סליל כבל

games images

фотакамера
fotakamiera
‫מצלמה

games images

касета
kasieta
‫קלטת

games images

зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
‫מטען

games images

кабіна
kabina
‫תא טייס

games images

зубчастае кола
zubčastaje kola
‫גלגל שיניים

games images

кодавы замок
kodavy zamok
‫מנעול קומבינציה

games images

кампутар
kamputar
‫מחשב

games images

кран
kran
‫מנוף

games images

працоўны стол
pracoŭny stol
‫מחשב שולחני

games images

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
‫אסדת קידוח

games images

дыскавод
dyskavod
‫כונן קשיח

games images

DVD дыск
DVD dysk
‫די.וי.די

games images

электрарухавік
eliektraruchavik
‫מנוע חשמלי

games images

энергія
enierhija
‫אנרגיה

games images

экскаватар
ekskavatar
‫מחפר

games images

факс
faks
‫מכשיר פקס

games images

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
‫מצלמת וידיאו

games images

дыскета
dyskieta
‫דיסקט

games images

падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
‫משקפת

games images

жорсткі дыск
žorstki dysk
‫דיסק קשיח

games images

джойсцік
džojscik
‫ג‘ויסטיק

games images

клавіша
klaviša
‫מקש

games images

пасадка
pasadka
‫נחיתה

games images

ноўтбук
noŭtbuk
‫מחשב נייד

games images

газонакасілка
hazonakasilka
‫מכסחת דשא

games images

аб‘ектыў
abjektyŭ
‫עדשה

games images

машына
mašyna
‫מכונה

games images

марскі прапелер
marski prapielier
‫מדחף תת ימי

games images

шахта
šachta
‫מכרה

games images

падвойны сокет
padvojny sokiet
‫שקע מרובה

games images

прынтэр
prynter
‫מדפסת

games images

праграма
prahrama
‫תוכנית

games images

прапелер
prapielier
‫מדחף

games images

помпа
pompa
‫משאבה

games images

прайгравальнік
prajhravaĺnik
‫פטיפון

games images

пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
‫שלט רחוק

games images

робат
robat
‫רובוט

games images

спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
‫צלחת לווין

games images

швейная машына
šviejnaja mašyna
‫מכונת תפירה

games images

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
‫סרט שקופיות

games images

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
‫טכנולוגיה סולארית

games images

касмічны човен
kasmičny čovien
‫מעבורת חלל

games images

каток
katok
‫מכבש

games images

падвеска
padvieska
‫בולם זעזועים

games images

пераключальнік
pierakliučaĺnik
‫מתג

games images

вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
‫סרט מדידה

games images

тэхналогія
technalohija
‫טכנולוגיה

games images

тэлефон
teliefon
‫טלפון

games images

тэлеаб‘ектыў
telieabjektyŭ
‫עדשת טלפוטו

games images

тэлескоп
telieskop
‫טלסקופ

games images

USB флэшка
USB fleška
‫דיסק און קי

games images

клапан
klapan
‫שסתום

games images

відэакамера
videakamiera
‫מצלמת וידאו

games images

напружанне
napružannie
‫מתח

games images

вадзяное кола
vadzianoje kola
‫גלגל מים

games images

ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
‫טורבינת רוח

games images

вятрак
viatrak
‫טחנת רוח