אוצר מילים

‫תנועה» Рух

games images

аварыя
avaryja
‫תאונה

games images

шлагбаум
šlahbaum
‫מחסום

games images

ровар
rovar
‫אופניים

games images

лодка
lodka
‫סירה

games images

аўтобус
aŭtobus
‫אוטובוס

games images

канатная дарога
kanatnaja daroha
‫רכבל

games images

аўтамабіль
aŭtamabiĺ
‫מכונית

games images

караван
karavan
‫שיירה

games images

турыстычны аўтобус
turystyčny aŭtobus
‫מאמן

games images

затор
zator
‫גודש

games images

прасёлкавая дарога
prasiolkavaja daroha
‫דרך עפר

games images

круізнае судна
kruiznaje sudna
‫ספינת תענוגות

games images

паварот
pavarot
‫עקומה

games images

тупік
tupik
‫דרך ללא מוצא

games images

ад‘езд
adjezd
‫המראה

games images

аварыйны тормаз
avaryjny tormaz
‫בלם חירום

games images

уваход
uvachod
‫כניסה

games images

эскалатар
eskalatar
‫מדרגות נעות

games images

звышнарматыўны багаж
zvyšnarmatyŭny bahaž
‫מטען עודף

games images

выхад
vychad
‫יציאה

games images

паром
parom
‫מעבורת

games images

пажарная машына
pažarnaja mašyna
‫כבאית

games images

палёт
paliot
‫טיסה

games images

грузавы аўтамабіль
hruzavy aŭtamabiĺ
‫קרון

games images

бензін
bienzin
‫דלק

games images

ручны тормаз
ručny tormaz
‫בלם יד

games images

верталёт
viertaliot
‫מסוק

games images

шаша
šaša
‫כביש מהיר

games images

плывучы дом
plyvučy dom
‫סירה

games images

жаночы ровар
žanočy rovar
‫אופני נשים

games images

левы паварот
lievy pavarot
‫פנייה שמאלה

games images

чыгуначны пераезд
čyhunačny pierajezd
‫חציית רמת

games images

лакаматыў
lakamatyŭ
‫קטר

games images

геаграфічная мапа
hieahrafičnaja mapa
‫מפה

games images

метро
mietro
‫רכבת תחתית

games images

мапед
mapied
‫קטנוע

games images

маторная лодка
matornaja lodka
‫סירת מנוע

games images

матацыкл
matacykl
‫אופנוע

games images

матацыклетны шлем
matacyklietny šliem
‫קסדת אופנוע

games images

матацыкліст
matacyklist
‫אופנוען

games images

горны ровар
horny rovar
‫אופני הרים

games images

перавал
pieraval
‫מעבר הרים

games images

зона забароненага абгону
zona zabaronienaha abhonu
‫אזור ללא עקיפה

games images

для тых хто не паліць
dlia tych chto nie palić
‫אסור לעשן

games images

вуліца з аднабаковым рухам
vulica z adnabakovym rucham
‫רחוב חד סטרי

games images

лічыльнік паркоўкі
ličyĺnik parkoŭki
‫מדחן

games images

пасажыр
pasažyr
‫נוסע

games images

пасажырскі самалёт
pasažyrski samaliot
‫מטוס נוסעים

games images

пешаход
piešachod
‫הולך רגל

games images

самалёт
samaliot
‫מטוס

games images

выбоіна
vyboina
‫מהמורה

games images

прапелер самалёта
prapielier samaliota
‫מטוס מדחף

games images

чыгунка
čyhunka
‫רכבת

games images

чыгуначны мост
čyhunačny most
‫גשר מסילה

games images

праезд
prajezd
‫רמפה

games images

права праезду
prava prajezdu
‫זכות קדימה

games images

дарога
daroha
‫כביש

games images

кругавы рух
kruhavy ruch
‫כיכר

games images

шэраг сядзенняў
šerah siadzienniaŭ
‫שורה של מושבים

games images

скутэр
skuter
‫קטנוע

games images

матаролер
matarolier
‫קטנוע

games images

паказальнік
pakazaĺnik
‫תמרור

games images

сані
sani
‫מזחלת

games images

снегаход
sniehachod
‫מזחלת שלג

games images

хуткасць
chutkasć
‫מהירות

games images

абмежаванне хуткасці
abmiežavannie chutkasci
‫הגבלת מהירות

games images

чыгуначны вакзал
čyhunačny vakzal
‫תחנת רכבת

games images

параход
parachod
‫ספינה

games images

прыпынак
prypynak
‫תחנה

games images

дарожны знак
darožny znak
‫שלט רחוב

games images

калыска
kalyska
‫עגלה

games images

станцыя метро
stancyja mietro
‫תחנת הרכבת התחתית

games images

таксі
taksi
‫מונית

games images

білет
biliet
‫כרטיס

games images

графік руху
hrafik ruchu
‫לוח הזמנים

games images

пуць
puć
‫מסילה

games images

чыгуначная стрэлка
čyhunačnaja strelka
‫החלפת מסילה

games images

трактар
traktar
‫טרקטור

games images

рух
ruch
‫תנועה

games images

корак
korak
‫פקק תנועה

games images

святлафор
sviatlafor
‫רמזור

games images

дарожны знак
darožny znak
‫תמרור

games images

цягнік
ciahnik
‫רכבת

games images

вандроўка на цягніку
vandroŭka na ciahniku
‫נסיעה ברכבת

games images

трамвай
tramvaj
‫רכבת חשמלית

games images

транспарт
transpart
‫תחבורה

games images

трохколавы ровар
trochkolavy rovar
‫תלת אופן

games images

грузавік
hruzavik
‫משאית

games images

двухбаковы рух
dvuchbakovy ruch
‫תנועה דו כיוונית

games images

падземны пераход
padziemny pierachod
‫מעבר תת קרקעי