אוצר מילים

‫זמן» Час

games images

будзільнік
budziĺnik
‫שעון מעורר

games images

старажытная гісторыя
staražytnaja historyja
‫ההיסטוריה העתיקה

games images

антыкварыят
antykvaryjat
‫עתיק

games images

штотыднёвік
štotydniovik
‫יומן פגישות

games images

восень
vosień
‫סתיו

games images

перапынак
pierapynak
‫הפסקה

games images

каляндар
kaliandar
‫לוח שנה

games images

стагоддзе
stahoddzie
‫מאה

games images

гадзіннік
hadzinnik
‫שעון

games images

перапынак
pierapynak
‫הפסקת קפה

games images

дата
data
‫תאריך

games images

лічбавыя гадзіны
ličbavyja hadziny
‫שעון דיגיטלי

games images

зацьменне
zaćmiennie
‫ליקוי חמה

games images

канец
kaniec
‫סוף

games images

будучыня
budučynia
‫עתיד

games images

гісторыя
historyja
‫היסטוריה

games images

пясочны гадзіннік
piasočny hadzinnik
‫שעון חול

games images

сярэднявечча
siaredniaviečča
‫ימי הביניים

games images

месяц
miesiac
‫חודש

games images

раніца
ranica
‫בוקר

games images

мінулае
minulaje
‫עבר

games images

кішэнны гадзіннік
kišenny hadzinnik
‫שעון כיס

games images

пунктуальнасць
punktuaĺnasć
‫דייקנות

games images

паспех
paspiech
‫בהילות

games images

пары году
pary hodu
‫עונות השנה

games images

вясна
viasna
‫האביב

games images

сонечны гадзіннік
soniečny hadzinnik
‫שעון שמש

games images

узыход сонца
uzychod sonca
‫זריחה

games images

закат
zakat
‫שקיעה

games images

час
čas
‫זמן

games images

час
čas
‫זמן

games images

час чакання
čas čakannia
‫זמן המתנה

games images

выходныя
vychodnyja
‫סוף שבוע

games images

год
hod
‫שנה