אוצר מילים

‫משרד» Офіс

games images

шарыкавая ручка
šarykavaja ručka
‫עט כדורי

games images

перапынак
pierapynak
‫הפסקה

games images

партфель
partfieĺ
‫תיק

games images

каляровы аловак
kaliarovy alovak
‫עיפרון צבעוני

games images

канферэнцыя
kanfierencyja
‫כנס

games images

канферэнц-зала
kanfierenc-zala
‫חדר ישיבות

games images

копія
kopija
‫עותק

games images

каталог
kataloh
‫תיקייה

games images

файл
fajl
‫קלסר

games images

канцылярская шафа
kancyliarskaja šafa
‫ארון תיקיות

games images

перавая ручка
pieravaja ručka
‫עט נובע

games images

латок для лістоў
latok dlia listoŭ
‫מגש מכתבים

games images

маркер
markier
‫מרקר

games images

ноўтбук
noŭtbuk
‫מחברת

games images

нататнік
natatnik
‫פנקס

games images

офіс
ofis
‫משרד

games images

офісныя крэслы
ofisnyja kresly
‫כסא משרדי

games images

звышурочны час
zvyšuročny čas
‫שעות נוספות

games images

сашчэпка
saščepka
‫מהדק נייר

games images

аловак
alovak
‫עיפרון

games images

удар
udar
‫מחורר

games images

сэйф
sejf
‫כספת

games images

тачылка
tačylka
‫מחדד

games images

здробненая папера
zdrobnienaja papiera
‫נייר גרוס

games images

здрабняльнік паперы
zdrabniaĺnik papiery
‫מגרסה

games images

сашчэпліванне спіраллю
saščeplivannie spiralliu
‫מאגד ספירלה

games images

скобы
skoby
‫סיכת מהדק

games images

накры
nakry
‫מהדק

games images

пішучая машынка
pišučaja mašynka
‫מכונת כתיבה

games images

працоўная станцыя
pracoŭnaja stancyja
‫תחנת עבודה