Koulutus - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
arkeologia


อะตอม
à′-dhawm
atomi


กระดาน
grà′-dan
taulu


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
laskenta


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
laskin


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
todistus


ชอล์ก
cháwk
liitu


ชั้นเรียน
chán′-rian
luokka


วงเวียน
wong′-wian
harppi


เข็มทิศ
kěm′-tít′
kompassi


ประเทศ
bhrà′-tâyt
maa


ชั้นเรียน
chán′-rian
kurssi


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
tutkintotodistus


ทิศทาง
tít′-tang
suunta


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
koulutus


ตัวกรอง
dhua-grawng
suodatin


สูตร
sòot
kaava


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
maantiede


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
kielioppi


ความรู้
kwam-róo
tietämys


ภาษา
pa-sǎ
kieli


การสอน
gan-sǎwn
oppitunti


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
kirjasto


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
kirjallisuus


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
matematiikka


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
mikroskooppi


จำนวน
jam′-nuan
numero


ตัวเลข
dhua-lâyk
määrä


ความดัน
kwam-dan′
paine


ปริซึม
bhrì′-seum′
prisma


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
professori


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
pyramidi


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
radioaktiivisuus


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
vaaka


อวกาศ
à′-wá′-gàt
avaruus


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
tilastot


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
opiskelu


พยางค์
pá′-yang
tavu


ตาราง
dha-rang
taulukko


การแปล
gan-bhlæ
käännös


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
kolmio


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
umlaut


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
yliopisto


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
maailmankartta