Ympäristö - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
maatalous


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
ilmansaasteet


จอมปลวก
jawm-bhlùak
muurahaiskeko


คลอง
klawng
kanava


ชายฝั่ง
chai-fàng′
rannikko


ทวีป
tá′-wêep
maanosa


ลำห้วย
lam′-hûay′
puro


เขื่อน
kèuan
pato


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
autiomaa


เนินทราย
ner̶n-sai
dyyni


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
pelto


ป่าไม้
bhà-mái
metsä


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
jäätikkö


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
nummi


เกาะ
gàw′
saari


ป่าทึบ
bhà-téup′
viidakko


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
maisema


เทือกเขา
têuak-kǎo′
vuoret


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
luonnonpuisto


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
huippu


กอง
gawng
kasa


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
mielenosoitusmarssi


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
kierrätys


ทะเล
tá′-lay
meri


ควัน
kwan′
savu


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
viinitarha


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
tulivuori


ขยะ
kà′-yà′
jäte


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
veden taso