Religion - Religija


velykos
Easter


margutis
Easter egg


angelas
angel


varpelis
bell


biblija
bible


vyskupas
bishop


palaiminimas
blessing


budizmas
Buddhism


krikščionybė
Christianity


kalėdų dovana
Christmas gift


kalėdinė eglutė
Christmas tree


bažnyčia
church


karstas
coffin


kūrimas
creation


nukryžiuotasis
crucifix


velnias
devil


Dievas
god


induizmas
Hinduism


islamas
Islam


judaizmas
Judaism


meditacija
meditation


mumija
mummy


musulmonas
Muslim


popiežius
pope


malda
prayer


kunigas
priest


religija
religion


mišios
service


sinagoga
synagogue


šventykla
temple


kapas
tomb