Náboženství - Religion


Easter
Velikonoce


Easter egg
velikonoční vajíčko


angel
anděl


bell
zvon


bible
bible


bishop
biskup


blessing
požehnání


Buddhism
buddhismus


Christianity
křesťanství


Christmas gift
vánoční dárek


Christmas tree
vánoční stromeček


church
kostel


coffin
rakev


creation
stvoření


crucifix
kříž


devil
ďábel


god
bůh


Hinduism
hinduismus


Islam
islám


Judaism
judaismus


meditation
meditace


mummy
mumie


Muslim
muslim


pope
papež


prayer
modlitba


priest
kněz


religion
náboženství


service
bohoslužba


synagogue
synagoga


temple
chrám


tomb
hrobka