Životní prostředí - Навакольнае асяроддзе


сельская гаспадарка
sieĺskaja haspadarka
zemědělství


забруджванне паветра
zabrudžvannie pavietra
znečištění ovzduší


мурашнік
murašnik
mraveniště


канал
kanal
kanál


узбярэжжа
uzbiarežža
pobřeží


кантынент
kantynient
kontinent


ручай
ručaj
potok


плаціна
placina
přehrada


пустыня
pustynia
poušť


дзюна
dziuna
duna


поле
polie
pole


лес
lies
les


ледавік
liedavik
ledovec


луг
luh
vřesoviště


востраў
vostraŭ
ostrov


джунгляў
džunhliaŭ
džungle


пейзаж
piejzaž
krajina


горы
hory
hory


прыродны парк
pryrodny park
přírodní park


пік
pik
vrchol


куча
kuča
hromada


марш пратэсту
marš pratestu
protestní pochod


перапрацоўка
pierapracoŭka
recyklace


мора
mora
moře


дым
dym
kouř


вінаграднік
vinahradnik
vinice


вулкан
vulkan
sopka


адходы
adchody
odpad


узровень вады
uzrovień vady
stav vody