Termes abstractes - Abstraktné pojmy


administratíva
l'administració


reklama
la publicitat


šípka
la fletxa


zákaz
la prohibició


kariéra
la cursa


centrum
el centre


voľba
l'elecció


spolupráca
la col·laboració


farba
el color


kontakt
el contacte


nebezpečenstvo
el perill


vyznanie lásky
la declaració d'amor


chátranie
el deteriorament


definícia
la definició


rozdiel
la diferència


prekážka
la dificultat


smer
la direcció


objav
el descobriment


neporiadok
el desordre


diaľka
la distància


vzdialenosť
la distància


rozmanitosť
la diversitat


snaha
l'esforç


prieskum
l'exploració


pád
la caiguda


sila
la força


vôňa
la fragància


sloboda
la llibertat


strašidlo
el fantasma


polovica
la meitat


výška
l'altura


pomoc
l'ajuda


úkryt
l'amagatall


vlasť
la pàtria


čistota
la neteja


myšlienka
la idea


ilúzia
la il·lusió


predstavivosť
la imaginació


inteligencia
la intel·ligència


pozvánka
la invitació


spravodlivosť
la justícia


svetlo
la llum


pohľad
la mirada


strata
la pèrdua


zväčšenie
l'augment


chyba
l'error


vražda
l'assassinat


národ
la nació


novinka
la novetat


možnosť
l'opció


trpezlivosť
la paciència


plánovanie
la planificació


problém
el problema


ochrana
la protecció


odraz
la reflexió


republika
la república


riziko
el risc


bezpečnosť
la seguretat


tajomstvo
el secret


pohlavie
el sexe


tieň
l'ombra


veľkosť
la mida


solidarita
la solidaritat


úspech
l'èxit


podpora
el suport


tradícia
la tradició


hmotnosť
el pes