Educació - Educação


a arqueologia
l'arqueologia


o átomo
l'àtom


o conselho
la pissarra


o cálculo
el càlcul


a calculadora
la calculadora


o certificado
el certificat


o giz
el guix


a classe
la classe


o compasso
el compàs


a bússola
la brúixola


o país
el país


o curso
el curs


o diploma
el diploma


a direção
la direcció


a educação
la formació


o filtro
el filtre


a fórmula
la fórmula


a geografia
la geografia


a gramática
la gramàtica


o conhecimento
el coneixement


o idioma
la llengua


a lição
la lliçó


a biblioteca
la biblioteca


a literatura
la literatura


a matemática
les matemàtiques


o microscópio
el microscopi


o dígito
el nombre


o número
el número


a pressão
la pressió


o prisma
el prisma


o professor
el professor


a pirâmide
la piràmide


a radioactividade
la radioactivitat


a balança
la balança


o espaço
l'espai


as estatísticas
l'estadística


os estudos
l'estudi


a sílaba
la síl·laba


a tabela
la taula


a tradução
la traducció


o triângulo
el triangle


o trema
la dièresi


a universidade
la universitat


o mapa-múndi
el mapa del món