Vocabulari

Comunicació» コミュニケーション

games images

住所
jūsho
la direcció

games images

アルファベット
arufabetto
l‘alfabet

games images

留守番電話
rusuban denwa
el contestador

games images

アンテナ
antena
l‘antena

games images

呼び出し
yobidashi
la trucada

games images

シーディー
shīdī
el cd

games images

通信
tsūshin
la comunicació

games images

秘密厳守
himitsu genshu
la confidencialitat

games images

接続
setsuzoku
la connexió

games images

議論
giron
la discussió

games images

メール
mēru
l‘e-mail

games images

エンターテインメント
entāteinmento
l‘entreteniment

games images

至急便
shikyūbin
l‘enviament exprés

games images

ファクシミリ
fakushimiri
el fax

games images

映画業界
eiga gyōkai
la indústria del cinema

games images

フォント
fonto
la font

games images

挨拶
aisatsu
la benvinguda

games images

挨拶
aisatsu
la salutació

games images

挨拶状
aisatsu-jō
la targeta de felicitació

games images

ヘッドフォン
heddo fon
els auriculars

games images

アイコン
aikon
la icona

games images

情報
jōhō
la informació

games images

インターネット
intānetto
internet

games images

インタビュー
intabyū
l‘entrevista

games images

キーボード
kībōdo
el teclat

games images

手紙
tegami
la lletra

games images

手紙
tegami
la carta

games images

雑誌
zasshi
la revista

games images

仲介者
chūkai-sha
el medi

games images

マイク
maiku
el micròfon

games images

携帯電話
geitaidenwa
el mòbil

games images

モデム
modemu
el mòdem

games images

モニター
monitā
el monitor

games images

マウスパッド
mausu paddo
l‘estoreta del ratolí

games images

ニュース
nyūsu
les notícies

games images

新聞
shinbun
el diari

games images

ノイズ
noizu
el soroll

games images

メモ
memo
la nota

games images

メモ
memo
les notes

games images

公衆電話
kōshūdenwa
el telèfon públic

games images

写真
shashin
la foto

games images

アルバム
arubamu
l‘àlbum de fotos

games images

絵葉書
ehagaki
la postal

games images

私書箱
shishobako
l‘apartament de correus

games images

ラジオ
rajio
la ràdio

games images

レシーバー
reshībā
l‘auricular

games images

リモートコントロール
rimōtokontorōru
el control remot

games images

衛星
eisei
el satèl·lit

games images

画面
gamen
la pantalla

games images

記号
kigō
el senyal

games images

署名
shomei
la signatura

games images

スマートフォン
sumātofon
el telèfon intel·ligent

games images

スピーカー
supīkā
l‘altaveu

games images

スタンプ
sutanpu
el segell

games images

文房具
bunbōgu
el paper de carta

games images

通話
tsūwa
la trucada

games images

電話での会話
denwa de no kaiwa
la conversa telefònica

games images

テレビカメラ
terebi kamera
la càmera de televisió

games images

テキスト
tekisuto
el text

games images

テレビ
terebi
la televisió

games images

ビデオカセット
bideokasetto
la cinta de vídeo

games images

トランシーバー
toranshībā
el walkie-talkie / transmissor

games images

ウェブページ
u~ebupēji
la pàgina web

games images

ワード
wādo
la paraula