Arts - Arts


applause
l'aplaudiment


art
l'art


bow
la reverència


brush
el pinzell


coloring book
el llibre per pintar


dancer
la balladora


drawing
el dibuix


gallery
la galeria


glass window
la vidriera


graffiti
el graffiti


handicraft
l'artesania


mosaic
el mosaic


mural
el mural


museum
el museu


performance
la representació


picture
el dibuix


poem
el poema


sculpture
l'escultura


song
la cançó


statue
l'estàtua


water color
l'aquarel·la