Vocabulari

Persones   »   People

age

l‘edat

aunt

la tia

baby

el nadó

babysitter

la mainadera

boy

el nen

brother

el germà

child

el nen

couple

la parella

daughter

la filla

divorce

el divorci

embryo

l‘embrió

engagement

el prometatge

extended family

la família extensa

family

la família

flirt

el festeig

gentleman

el senyor

girl

la nena

girlfriend

la xicota

granddaughter

la néta

grandfather

l‘avi

grandma

la iaia

grandmother

l‘àvia

grandparents

els avis

grandson

el nét

groom

el nuvi

group

el grup

helper

l‘ajudant

infant

l‘infant

lady

la dama

marriage proposal

la proposta de matrimoni

matrimony

el matrimoni

mother

la mare

nap

la migdiada

neighbor

el veí

newlyweds

els esposos

couple

la parella

parents

els pares

partner

el company

party

la festa

people

les persones

bride

la núvia

queue

la cua

reception

la recepció

rendezvous

la cita

siblings

els germans

sister

la germana

son

el fill

twin

el bessó

uncle

l‘oncle

wedding

el casament

youth

la joventut
Torna