Apstraktni pojmovi - Abstraktné pojmy


administratíva
uprava


reklama
reklama


šípka
strelica


zákaz
zabrana


kariéra
karijera


centrum
središte


voľba
izbor


spolupráca
saradnja


farba
boja


kontakt
kontakt


nebezpečenstvo
opasnost


vyznanie lásky
izjava ljubavi


chátranie
propadanje


definícia
definicija


rozdiel
razlika


prekážka
poteškoća


smer
smjer


objav
otkriće


neporiadok
nered


diaľka
daljina


vzdialenosť
udaljenost


rozmanitosť
raznovrsnost


snaha
trud


prieskum
istraživanje


pád
pad


sila
snaga


vôňa
miris


sloboda
sloboda


strašidlo
duh


polovica
polovina


výška
visina


pomoc
pomoć


úkryt
skrovište


vlasť
domovina


čistota
čistoća


myšlienka
ideja


ilúzia
iluzija


predstavivosť
mašta


inteligencia
inteligencija


pozvánka
pozivnica


spravodlivosť
pravda


svetlo
svjetlost


pohľad
pogled


strata
gubitak


zväčšenie
uvećanje


chyba
greška


vražda
ubistvo


národ
nacija


novinka
novost


možnosť
mogućnost


trpezlivosť
strpljenje


plánovanie
planiranje


problém
problem


ochrana
zaštita


odraz
odraz


republika
republika


riziko
rizik


bezpečnosť
bezbijednost


tajomstvo
tajna


pohlavie
pol


tieň
sjenka


veľkosť
veličina


solidarita
solidarnost


úspech
uspjeh


podpora
podrška


tradícia
tradicija


hmotnosť
težina