Finansije - Финансы


банкомат
bankomat
bankomat


счёт
schot
račun


банк
bank
banka


банкнота
banknota
novčanica


чек
chek
ček


касса
kassa
kasa


монета
moneta
novčić


валюта
valyuta
valuta


алмаз / бриллиант
almaz / brilliant
dijamant


доллар
dollar
dolar


пожертвование
pozhertvovaniye
dobrovoljni prilog


евро
yevro
evro


обменный курс
obmennyy kurs
devizni kurs


золото
zoloto
zlato


роскошь
roskosh'
raskoš


биржевой курс
birzhevoy kurs
berzanski kurs


членство
chlenstvo
članstvo


деньги
den'gi
novac


процент
protsent
postotak


копилка
kopilka
kasica-prasica


ценник
tsennik
cijena


кошелёк
koshelok
novčanik


квитанция
kvitantsiya
račun


биржа
birzha
berza


торговля
torgovlya
trgovina


сокровище
sokrovishche
blago


портмоне
portmone
novčanik


богатство
bogatstvo
bogatstvo