Pakovanje - Упаковка


алюминиевая фольга
alyuminiyevaya fol'ga
aluminijska folija


бочка
bochka
bačva


корзина
korzina
kotarica


бутылка
butylka
boca


коробка
korobka
kutija


коробка конфет
korobka konfet
bombonjera


картон
karton
karton


содержимое
soderzhimoye
sadržaj


ящик
yashchik
gajba


конверт
konvert
koverta


узел
uzel
čvor


металлический ящик
metallicheskiy yashchik
metalna kutija


бочка для нефтепродуктов
bochka dlya nefteproduktov
bačva za ulje


упаковка
upakovka
pakovanje


бумага
bumaga
papir


бумажный пакет
bumazhnyy paket
papirna kesa


пластик
plastik
plastika


консервная банка
konservnaya banka
limenka


сумка
sumka
platnena torba


винная бочка
vinnaya bochka
vinska bačva


бутылка вина
butylka vina
vinska boca


деревянный ящик
derevyannyy yashchik
drvena kutija / sanduk