Kancelarija - Офис


ручка / шариковая ручка
ruchka / sharikovaya ruchka
hemijska olovka


перерыв
pereryv
pauza


портфель
portfel'
aktentašna


цветной карандаш
tsvetnoy karandash
drvena boja


конференция
konferentsiya
konferencija


конференц-зал
konferents-zal
sala za konferencije


копия
kopiya
kopija


настольная адресная картотека
nastol'naya adresnaya kartoteka
imenik


папка-регистратор
papka-registrator
datoteka


канцелярский шкаф
kantselyarskiy shkaf
ormar za kartoteku


перьевая ручка
per'yevaya ruchka
nalivpero


лоток для писем
lotok dlya pisem
kaseta za odlaganje pisama


маркер
marker
marker


тетрадь
tetrad'
sveska


блокнот
bloknot
bilježnica


офис
ofis
kancelarija


офисное кресло
ofisnoye kreslo
kancelarijska stolica


сверхурочная работа
sverkhurochnaya rabota
prekovremeni rad


скрепка
skrepka
spajalica za papir


карандаш
karandash
olovka


дырокол
dyrokol
bušač za papir


сейф
seyf
sef


точилка
tochilka
šiljilo


полоска бумаги
poloska bumagi
isjeckan papir


шредер
shreder
rezač papira


спиральное скрепление
spiral'noye skrepleniye
spiralni povez


скоба
skoba
klamerica


степлер
stepler
heftarica


пишущая машинка
pishushchaya mashinka
pisaća mašina


рабочее место
rabocheye mesto
radno mjesto