Musiek - Âm nhạc


đàn ăccoc
trekklavier


đàn balalaika
balalaika


ban nhạc
orkes


đàn banjô
banjo


kèn clarinet
klarinet


buổi hòa nhạc
konsert


cái trống
trom


bộ trống
tromme


bộ trống
fluit


đại dương cầm
vleuelklavier


đàn guitar
kitaar


hội trường
saal


bàn phím
klawerbord


kèn acmônica
mondfluitjie


âm nhạc
musiek


giá để bản nhạc
musiekstaander


nốt nhạc
noot


đàn oóc-gan
orrel


đàn piano
klavier


kèn xắc xô phôn
saksofoon


ca sĩ
sanger


dây đàn
tou


kèn trompet
basuin


nghệ sĩ thổi kèn trompet
trompetspeler


đàn viôlông
viool


hộp đàn viôlông
vioolkas


mộc cầm
xilofoon