Inkopies - Покупки


хлебопекарня
khlebopekarnya
bakkery


штрих-код
shtrikh-kod
strepieskode


книжный магазин
knizhnyy magazin
boekwinkel


кафе
kafe
kafee


санитарно-гигиенические товары
sanitarno-gigiyenicheskiye tovary
algemene handelaar


химчистка
khimchistka
droogskoonmaker


цветочный магазин
tsvetochnyy magazin
blommewinkel


подарок
podarok
geskenk


рынок
rynok
mark


крытый рынок
krytyy rynok
marksaal


газетный киоск
gazetnyy kiosk
koerantstaander


аптека
apteka
apteek


почтамт
pochtamt
poskantoor


гончарня
goncharnya
pottebakkery


продажа
prodazha
uitverkoping


магазин
magazin
winkel


покупка
pokupka
inkopies


сумка для покупок
sumka dlya pokupok
inkopiesak


корзина для покупок
korzina dlya pokupok
inkopie mandjie


тележка для покупок
telezhka dlya pokupok
inkopiewaentjie


поход за покупками
pokhod za pokupkami
inkopie-toer