псэушъхьэхэр - Động vật


chó bec-giê Đức
мэлэхъуахь


động vật
псэушъхьэ


cái mỏ
бзыупэ


con hải ly
псыбланэ


cú cắn (châm đốt, mổ)
цэкъапIэ


con lợn lòi đực
къохъужъ, къохъу (унэгъо)


cái lồng
клетк, гъучI (пхъэ) хъагъэ; бзыулъэ


con bê
шкIэ


con mèo
чэтыу


con gà con
чэтыжъый


con gà
чэты


con nai
шъыхьэ


con chó
хьэ


cá heo
хыкъу


con vịt
псычэт


chim đại bàng
бгъэжъ


lông vũ
къамзый


chim hồng hạc
псыхэонэшъу плъыжь


ngựa con
шыкIэ, шыкъунан


thức ăn chăn nuôi
Iус


con cáo
баджэ


con dê
пчэны


con ngỗng
къазы


thỏ rừng
тхьакIумкIыхь


con gà mái
чэты


con diệc
псыхэонэшъу


cái còi tín hiệu
бжъэ


cái móng ngựa
нал


con cừu non
шъынэ


dây xích (buộc)
кIэпсэрыкIу, кIэрышIэ


con tôm hùm
омар, хы къалыркъэщ


yêu quý động vật
псэушъхьэхэр икIэсэн


con khỉ
мамун


rọ mõm
нэIулъашъу


cái tổ
набгъо


con cú
тыгъурыгъу


con vẹt
дыдыкъуш


con công
дышъэчэт


con bồ nông
пеликан


chim cánh cụt
пингвин


con vật nuôi
щагу псэушъхь


chim bồ câu
тхьаркъо


con thỏ
тхьакIумкIыхь


con gà trống
атакъэ


sư tử biển
хы аслъан


con mòng biển
хыбзыу


hải cẩu
тюлень


con cừu
мэлы


con rắn
блэ


con cò
псыхау, къэрэу


con thiên nga
хьарзэ


cá hồi
пцэфы


gà tây
тхьачэты


con rùa (ba ba)
хьэдэпчэмыIу


chim kên kên
бгъэ


chó sói
тыгъужъы