banner

మా ఉచిత mp3 భాషా కోర్సుతో తిగ్రిన్యాని త్వరగా మరియు సులభంగా నేర్చుకోండి. విదేశీ భాషగా టిగ్రిన్యాలో 100 సులభమైన పాఠాలు ఉన్నాయి. అన్ని పాఠాలు ఉచితం. డైలాగ్‌లు మరియు వాక్యాలు మాతృభాష మాట్లాడేవారు. ముందుగా వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం అవసరం లేదు. మీరు వెంటనే నేర్చుకోవడం ప్రారంభించవచ్చు!

ఈ కోర్సు కోసం పాఠ్యపుస్తకాన్ని పొందండి

విషయ సూచిక