Tijd - Time


alarm clock
de wekker


ancient history
de oude geschiedenis


antique
de antieke


appointment book
het benoeming boek


autumn / fall
de herfst


break
de pauze


calendar
de kalender


century
de eeuw


clock
de klok


coffee break
de koffiepauze


date
de datum


digital clock
de digitale klok


eclipse
de eclips


end
het einde


future
de toekomst


history
de geschiedenis


hourglass
de zandloper


middle ages
de middeleeuwen


month
de maand


morning
de ochtend


past
het verleden


pocket watch
het zakhorloge


punctuality
de stiptheid


rush
de stormloop


seasons
de seizoenen


spring
het voorjaar


sundial
de zonnewijzer


sunrise
de zonsopgang


sunset
de zonsondergang


time
de tijd


time
de tijd


waiting time
de wachttijd


weekend
het weekend


year
het jaar