Sports - 体育


杂技
zájì
acrobatics


健美操
jiànměi cāo
aerobics


田径
tiánjìng
athletics


羽毛球
yǔmáoqiú
badminton


平衡
pínghéng
balanceqiú
ball


棒球
bàngqiú
baseball


篮球
lánqiú
basketball


台球
táiqiú
billiard ball


台球
táiqiú
billiards


拳击
quánjí
boxing


拳击手套
quánjí shǒutào
boxing glove


体操
tǐcāo
callisthenics


独木舟
dú mùzhōu
canoe


赛车
sàichē
car race


双体船
shuāng tǐ chuán
catamaran


攀登
pāndēng
climbing


板球
bǎn qiú
cricket


越野滑雪
yuèyě huáxuě
cross-country skiing


奖杯
jiǎngbēi
cup


防守
fángshǒu
defense


哑铃
yǎlíng
dumbbell


马术
mǎshù
equestrian


锻炼
duànliàn
exercise


健身球
jiànshēn qiú
exercise ball


运动机
yùndòng jī
exercise machine


击剑
jíjiàn
fencing


脚蹼
jiǎopǔ
fin


钓鱼
diàoyú
fishing


健身
jiànshēn
fitness


足球俱乐部
zúqiú jùlèbù
football club


飞盘
fēipán
frisbee


滑翔机
huáxiángjī
glider


球门
qiúmén
goal


守门员
shǒuményuán
goalkeeper


高尔夫球棒杆
gāo'ěrfū qiú bàng gān
golf club


体操
tǐcāo
gymnastics


手倒立
shǒu dàolì
handstand


滑翔机
huáxiángjī
hang-glider


跳高
tiàogāo
high jump


赛马
sàimǎ
horse race


热气球
rè qìqiú
hot air balloon


狩猎
shòuliè
hunt


冰球
bīngqiú
ice hockey


溜冰鞋
liūbīng xié
ice skate


标枪
biāoqiāng
javelin throw


慢跑
mànpǎo
joggingtiào
jump


皮艇
pí tǐng
kayak


开球
kāi qiú
kick


救生衣
jiùshēngyī
life jacket


马拉松
mǎlāsōng
marathon


武术
wǔshù
martial arts


迷你高尔夫球场
mínǐ gāo'ěrfū qiúchǎng
mini golf


跳跃
tiàoyuè
momentum


降落伞
jiàngluòsǎn
parachute


滑翔伞
huáxiáng sǎn
paragliding


女跑步者
nǚ pǎobù zhě
runnerfān
sail


帆船
fānchuán
sailboat


帆船
fānchuán
sailing ship


状况
zhuàngkuàng
shape


滑雪教程
huáxuě jiàochéng
ski course


跳绳
tiàoshéng
skipping rope


滑雪板
huáxuěbǎn
snowboard


滑雪板者
huáxuěbǎn zhě
snowboarder


体育
tǐyù
sports


壁球运动员
bìqiú yùndòngyuán
squash player


体力训练
tǐlì xùnliàn
strength training


伸展
shēnzhǎn
stretching


冲浪板
chōnglàng bǎn
surfboard


冲浪者
chōnglàng zhě
surfer


冲浪
chōnglàng
surfing


乒乓球
pīngpāng qiú
table tennis


乒乓球
pīngpāng qiú
table tennis ball


靶子
bǎzi
target


团队
tuánduì
team


网球
wǎngqiú
tennis


网球
wǎngqiú
tennis ball


网球运动员
wǎngqiú yùndòngyuán
tennis player


网球拍
wǎngqiú pāi
tennis racket


跑步机
pǎobù jī
treadmill


排球运动员
páiqiú yùndòngyuán
volleyball player


滑水
huá shuǐ
water ski


哨子
shàozi
whistle


风帆冲浪者
fēngfān chōnglàng zhě
wind surfer


摔跤
shuāijiāo
wrestling


瑜伽
yújiā
yoga