Abstract terms - Abstrakt


administrering
administration


reklam
advertising


pil
arrow


förbud
ban


karriär
career


centrum
center


val
choice


samarbete
collaboration


färg
color


kontakt
contact


fara
danger


kärleksförklaring
declaration of love


nedgång
decline


definition
definition


skillnad
difference


svårighet
difficulty


riktning
direction


upptäckt
discovery


oordning
disorder


fjärran
distance


avstånd
distance


mångfald
diversity


ansträngning
effort


utforskning
exploration


fall
fall


kraft
force


doft
fragrance


frihet
freedom


spöke
ghost


halva
half


höjd
height


hjälp
help


gömställe
hiding place


hemland
homeland


hygien
hygiene


idé
idea


illusion
illusion


fantasi
imagination


intelligens
intelligence


inbjudan
invitation


rättsväsende
justice


ljus
light


blick
look


förlust
loss


förstoring
magnification


fel
mistake


mord
murder


nation
nation


nyhet
novelty


alternativ
option


tålamod
patience


planering
planning


problem
problem


skydd
protection


spegling
reflection


republik
republic


risk
risk


säkerhet
safety


hemlighet
secret


kön
sex


skugga
shadow


storlek
size


solidaritet
solidarity


framgång
success


stöd
support


tradition
tradition


tyngd
weight