Environment - Miljö


jordbruk
agriculture


luftföroreningar
air pollution


myrstack
anthill


kanal
canal


kust
coast


kontinent
continent


bäck
creek


damm
dam


öken
desert


dyner
dune


fält
field


skog
forest


glaciär
glacier


hed
heath


ö
island


djungel
jungle


landskap
landscape


berg
mountains


naturpark
nature park


bergstopp
peak


hög
pile


protestmarsch
protest march


återvinning
recycling


hav
sea


rök
smoke


vingård
vineyard


vulkan
volcano


avfall
waste


vattennivå
water level