Car - Vetura


Filtër ajri
air filter


Prishje
breakdown


Fushues
camper


Bateri makine
car battery


Sedilje fëmijësh
child seat


Dëm
damage


Naftë
diesel


Tub shkarkimi
exhaust pipe


Gomë e shfryrë
flat tire


Stacion benzine
gas station


Dritë e përparme
headlight


Mbulesë e makinës
hood


Krik
jack


Bidon derivatesh
jerry can


Bërllok makinash
junkyard


E pasme
rear


Drita e pasme
rear light


Pasqyrë e pasme
rear view mirror


Udhëtim
ride


Qark
rim


Kandele
spark plug


Takeometër
tachometer


Tiketë gjobe
ticket


Goma
tire


Shërbim rimorkimi
towing service


Veturë moderne
vintage car


Rrota
wheel