Communication - Komunikimi


Adresa
address


Alfabeti
alphabet


Makina përgjegjëse
answering machine


Antena
antenna


Thirrja
call


Cd
cd


Komunikimi
communication


Konfidencialiteti
confidentiality


Lidhja
connection


Diskutimi
discussion


Posta elektronike
email


Argëtimi
entertainment


Vegël ekspres
express item


Makinë faksi
fax machine


Industria e filmit
film industry


Fonti
font


Përshëndetje
greeting


Përshëndetje
greeting


Kartolinë përshëndetëse
greeting card


Kufje
headphones


Ikona
icon


Informacioni
information


Interneti
internet


Intervista
interview


Tastiera
keyboard


Shkronja
letter


Letra
letter


Revista
magazine


Mesatare
medium


Mikrofoni
microphone


Celulari
mobile phone


Modemi
modem


Monitori
monitor


Strehë miu
mouse pad


Lajmet
news


Gazeta
newspaper


Zhurma
noise


Shënimi
note


Shënimi
note


Telefon me monedhë
payphone


Fotografi
photo


Album fotografish
photo album


Kartolinë fotografish
picture postcard


Kuti postare
post office box


Radio
radio


Marrës
receiver


Telekomanda
remote control


Satelitë
satellite


Ekrani
screen


Shenja
sign


Nënshkrimi
signature


Smartfonë
smartphone


Altoparlanti
speaker


Vula
stamp


Letër njoftuese
stationary


Thirrje telefonike
telephone call


Bisedë telefonike
telephone conversation


Kamerë televizive
television camera


Teksti
text


TV
tv


Video-kasetë
video cassette


Uoki-toki
walkie talkie


Ueb-faqe
web page


Fjala
word