Time - Koha


Orë alarmi
alarm clock


Histori e lashtë
ancient history


Antike
antique


Libër takimesh
appointment book


Vjeshta
autumn / fall


Pushimi
break


Kalendari
calendar


Shekulli
century


Ora
clock


Pushim kafeje
coffee break


Data
date


Ora digjitale
digital clock


Eklipsi
eclipse


Fundi
end


Ardhmëria
future


Historia
history


Orë xhami
hourglass


Mesjeta
middle ages


Muaji
month


Mëngjesi
morning


E kaluara
past


Orë xhepi
pocket watch


Saktësia
punctuality


Nxitimi
rush


Stinët
seasons


Pranvera
spring


Orë diellore
sundial


Agimi
sunrise


Muzgu
sunset


Koha
time


Koha
time


Koha e pritjes
waiting time


Fundjava
weekend


Viti
year