TEST 100: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Rå - Var - bara - förverkliga - har - igenom - just - kokta - måste - nödvändigt - pengar - säkerhet - skandal - tandvärk - var -

1. I only understand my mother tongue. > Jag förstår mitt modersmål.
2. Raw. Medium. Well-done. > . Lagom. Välstekt.
3. Tell me when I should get off. > Tala om för mig, när jag gå av.
4. What a scandal! > Vilken !
5. The fuses have blown. > Säkringarna gått.
6. Please iron these clothes. > vänlig och stryk dessa kläder.
7. all year round > hela året
8. to put in a safe place > föra i
9. to realise one's plans > sina planer
10. to think it necessary > tycka det är
11. Do you have any cooked vegetables? > Har ni grönsaker?
12. for that very reason > därför
13. Fortunately we had enough money. > Som tur var hade vi tillräckligt med .
14. nothing has changed > allt förblir som det
15. How is your tooth ache? > Hur är det med din ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!