TEST 82: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Fatta - Finns - Flytta - Mina - erbjuda - glad - halkat - hushållet - komma - kvar - mästerverk - mörkret - mig - oväsendet - torrt -

1. a happy event > en händelse
2. I slipped on the banana peel. > Jag har på ett bananskal.
3. Make it short! > dig kort!
4. We can give you a discount of 10%. > Vi kan er en rabatt på 10%.
5. he has created a masterpiece > han har skapat ett
6. leave something for me > lämna något åt mig
7. keep dry > förvaras
8. Tell me when I should get off. > Tala om för , när jag måste gå av.
9. The noise is giving me a headache. > Jag får huvudvärk av .
10. in the dark > i
11. to be on good terms with > bra överens med
12. to run the household > sköta
13. Do you have sauna facilities? > det en bastu?
14. Don't move the injured person! > inte den skadade!
15. Good luck. My very best wishes. > Lycka till. hjärtligaste lyckönskningar.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!