TEST 60: English - Swedish

Drag the word to the blank!
cykeln - förkyld - glad - hjälpa - karta - långt - lämnat - mat - och - priset - sidan - självklart - tror - värme - var -

1. I've got a temperature / a cold / diarrhoea. > Jag har feber / är / har diarré.
2. far from home > från fädernesjorden / hemlandet
3. What can I do for you? > Vad kan jag till med?
4. that goes without saying > det är
5. The iron is on, be careful. > Strykjärnet är påslaget, försiktig!
6. the northern side > nordliga
7. Will you wrap this for me, please! > Vill du vara snäll slå in detta åt mig?
8. to mount the bicycle > kliva på
9. Does the price include heating? > Ingår i hyran?
10. good news > en nyhet
11. You left the iron on. > Du har strykjärnet påslaget.
12. How old do you think he is? > Vad du hur gammal han är?
13. Are petrol / gas and oil included in the price? > Ingår bensin och olja i ?
14. Is it possible to prepare one's own meals? > Finns det en möjlighet (Är det möjligt) att laga själv?
15. Is there a map of the underground? > Finns det en över tunnelbanan?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!