TEST 40: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Håll - Kan - affärer - brevet - få - köra - nytta - riskabelt - semester - sig - ska - skyldig - tiden - tillfälle - två -

1. I have two months' notice. > Jag har månaders uppsägnings tid.
2. Can I have an extra blanket? > Kan jag en extra filt?
3. Can I have the wine list, please. > jag få vinlistan?
4. We holidayed at the sea-side. > Vi har haft vid kusten.
5. The brakes are not working well. > Bromsarna fungerar inte som de .
6. to deal in > göra med
7. to finish the letter > stänga
8. No parking in front of the gate! > utfarten fri!
9. to pass the time > tillbringa
10. to profit by > dra av / vinna fördel av
11. to remain alive > hålla vid liv
12. You must leave the motorway at the next exit. > Ni måste av motorvägen vid nästa utfart.
13. How much do I owe you? > Hur mycket är jag ?
14. It is rather risky. > Det är ganska .
15. at the next opportunity > vid

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!