TEST 38: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Bort - Bromsarna - Skål - barnet - bastu - fördel - förskräckligt - fingret - framför - gränsen - ingenting - misstag - så - skällsord - svårigheter -

1. I made a mistake. It's my fault. > Jag gjorde ett . Det år mitt fel.
2. Hands off! > Ta bort / med händerna!
3. Here's to you! > !
4. The brakes are not working well. > fungerar inte som de ska.
5. first of all > allt
6. to benefit from > dra av
7. to burn one's fingers > bränna
8. to come to a bad end > ta ett slut
9. to cross the border / frontier > gå över
10. to get into trouble > råka i nöd / hamna i
11. Do you have sauna facilities? > Finns det en ?
12. Don't make the child cry! > Gör inte så att gråter.
13. as far as I know > enligt mitt vetande / mycket som jag vet
14. It is nothing serious. > Det är allvarligt.
15. swearwords > grova ord /

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!