TEST 30: English - Swedish

Drag the word to the blank!
åsyn - bryta - dela - fälla - går - gått - högre - halvöppet - hyr - mitt - mot - skada - står - tillfället - vid -

1. Make the most of this opportunity. > Gör det bästa av .
2. half-open >
3. he leaves the room > han ut ur rummet
4. We rent five rooms, a hall and a kitchen. > Vi fem rum, hall och kök.
5. the sun has set > solen har ner
6. There's a signpost a little further on. > Längre fram det en vägvisare / en skylt.
7. in the direction of > i riktning
8. to break one's arm > armen
9. to come to a decision > ett avgörande / fatta ett beslut
10. to do harm / to cause damage > göra / begå skadegörelse
11. to share the profit > vinsten
12. Speak up! > Tala !
13. as far as I know > enligt vetande / så mycket som jag vet
14. at / on the border > gränsen
15. at the sight of > vid av

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!