TEST 18: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Affären - belopp - följa - föreställa - filt - hörnet - inflytande - samla - ser - ska - skaka - tank - väg - vatten - vilja -

1. I would like to start with a mixed appetiser. > Till att börja med skulle jag ha blandade förrätter.
2. I'll be away on a business trip to France. > Jag åka på affärsresa till Frankrike.
3. I'll follow his advice > jag kommer att hans råd
4. Can I have an extra blanket? > Kan jag få en extra ?
5. We herewith charge you the following ... > Härmed fakturerar vi er följande ... .
6. The shop is open all day long. > är öppen hela dagen.
7. Fill it up, please. > Full , tack.
8. with running water > med rinnande
9. Go away! Don't touch me! > Gå din ! Rör mig inte!
10. to imagine something > sig något
11. to influence > utöva
12. to put in the corner > ställa i
13. to shiver with cold > av köld
14. to take courage > mod / ladda upp
15. it looks like rain > det ut att bli regn

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!