TEST 11: English - Swedish

Drag the word to the blank!
behålla - fädernesjorden - fel - gott - har - katalog - låta - löjligt - punkt - samma - sig - snabba - solen - stiga - vinna -

1. a knotty problem > en svår
2. far from home > långt från / hemlandet
3. the sun has set > har gått ner
4. Please find enclosed our latest catalogue. > Vi bufogar nyaste .
5. Please, tell me where to get off! > Var snäll och säg till var jag skall av!
6. in short / in a word > kort sagt / kort och
7. to bear in mind > i minnet / komma ihåg något / minnas något
8. to go the wrong way / to get lost > ta väg
9. to send word / to let know > höra av sig
10. to take off one's hat > ta av hatten
11. to win a prize > ett pris
12. Do you take the same route both ways? > Tar du väg i båda riktningarna?
13. Don't make me laugh! > Det är ju !
14. You left the iron on. > Du lämnat strykjärnet påslaget.
15. at a brisk pace > med steg

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!