TEST 8: English - Swedish

Drag the word to the blank!
andas - biljetter - bufogar - följd - före - gjort - kommer - måste - möjligtvis - offert - potatis - sitt - skor - snäll - tjuven -

1. I have difficulty swallowing and breathing. > Jag har svårt att svälja och att .
2. I want to cancel my tickets. > Jag vill avbeställa mina .
3. Easy to say that! > Lättare sagt än !
4. Meatballs and boiled potatoes > Köttbullar och kokt .
5. Shake well before use! > Skakas användning!
6. That'll be the last meeting. > Det att bli det sista mötet.
7. This offer is valid until ... . > Denna är bindande fram till ... .
8. Clean your shoes! > Putsa dina !
9. Please find enclosed our latest catalogue. > Vi nyaste katalog.
10. Please, tell me where to get off! > Var och säg till var jag skall stiga av!
11. to know one's business > förstå sig på jobb
12. to result in > ha till
13. possibly >
14. You must get yourself vaccinated. > Ni vaccinera er.
15. Stop thief! > Ta fast !

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!