TEST 5: English - Swedish

Drag the word to the blank!
åtta - Låt - berget - första - feber - grunder - hantverk - låset - mig - morgonen - ombord - ost - sökes - smak - sträcka -

1. I wonder who is knocking at the door at this early hour. > Jag undrar vem som knackar på dörren så här tidigt på .
2. I would like a strong cheese. > Kan jag få stark .
3. We reckon with a delivery time of 8 days. > Vi beräknar en leveranstid på dagar.
4. Leave that to me! > det vara mitt bekymmer!
5. What is the name of that mountain / river? > Vad heter det där / den där floden?
6. that's not to my taste > det är inte efter min
7. She had a high temperature. > Hon har hög .
8. the key is in the lock > nyckeln sitter i
9. shop assistant wanted > försäljerska
10. Will you wrap this for me, please! > Vill du vara snäll och slå in detta åt ?
11. first-class > i klass
12. to cover a distance > tillryggalägga en
13. to go on board >
14. to learn a trade > lära sig ett
15. for good reasons > på goda

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!