TEST 2: English - Swedish

Drag the word to the blank!
ögonen - Brandfara - bästa - bra - dålig - dig - förgäves - missa - något - ordentligt - rör - skadegörelsen - tillbringa - tjäna - väggen -

1. a bad smell > en lukt
2. I count on you > jag räknar med
3. This is a good opportunity to make money. > Det är ett bra tillfälle att pengar.
4. Fire hazard! > OBS! !
5. with tears in one's eyes > med tårar i
6. with the best intention > med avsikt
7. to be on good terms with > komma överens med
8. to behave properly > uppföra sig
9. to compensate the damage > stå för skadan /
10. to drive a nail into the wall > slå in en spik i
11. to miss the mark > målet
12. Do not touch! > Får inte röras! / Var vänlig ej!
13. to pass the time > tiden
14. to search in vain / to seek in vain > leta
15. to take note of > ta kännedom om

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!