TEST 1: English - Swedish

Drag the word to the blank!
öppnar - Det - Har - Ingen - OBS - Var - behöver - biljett - den - gör - göra - hinna - offerten - sitt - skylt -

1. I need a rucksack / sleeping-bag. > Jag en ryggsäck / sovsäck.
2. I would like to make a statement. > Jag skulle vilja en anmälan.
3. We hurried so that we would get here on time. > Vi har skyndat oss, för att i tid.
4. What time do the banks open / close? > När / stänger bankerna?
5. The offer excludes transportation costs. > Transportkostnaderna ingår inte i .
6. There are holes in it. > Det finns hål i .
7. There's a signpost a little further on. > Längre fram står det en vägvisare / en .
8. This is a good opportunity to make money. > är ett bra tillfälle att tjäna pengar.
9. Fire hazard! > ! Brandfara!
10. Sit down and make yourself comfortable! > Slå dig ner och det bekvämt för dig!
11. to do one's utmost > ge allt / göra bästa
12. Do not touch! > Får inte röras! / vänlig rör ej!
13. Do you have any identification / an ID card with you? > ni legitimation?
14. Nobody is seriously hurt. > har skadats allvarligt.
15. Is it half fare for children? > Åker barn på halv ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!