TEST 90: English - Swedish

Drag the word to the blank!
ögonblick - Vart - bada - dig - djur - engelska - helt - hoppas - mig - misstag - och - rätt - skorna - tillbaka - väldigt -

1. I forgot this, so I came back. > Det hade jag glömt, därför kom jag .
2. I hope I'm not disturbing you. > Jag , att jag inte stör dig.
3. Can I take a bath every day? > Kan jag varje dag?
4. Leave the room so that I can have some peace. > Gå ut ur rummet, så att jag får lugn ro.
5. The roads are very good. > Vägarna är bra.
6. She understands very little English. > Hon förstår mycket litet .
7. Where do you want to go? > vill du åka?
8. wild animals > vilda
9. Will you do me a favour? > Vill du göra en tjänst?
10. all alone > ensam
11. to calculate correctly > räkna
12. to make a mistake > göra ett
13. to put on one's shoes > ta på sig
14. Ask your Dad for help. > Be din pappa att hjälpa .
15. at this moment / just now > i detta

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!