TEST 88: English - Swedish

Drag the word to the blank!
äldre - Finns - alldeles - besök - din - femton - fram - hittar - mig - nästa - nordlig - pappa - politik - skola - vykort -

1. I'd like stamps for two postcards. > Jag skulle vilja ha frimärken för två .
2. far too much > för mycket
3. next year > år
4. the coat fits me > rocken passar
5. The consignment arrived late. > Försändelsen kom sent.
6. She is older than she looks. > Hon är än hon ser ut.
7. Where can I get a taxi? > Var jag en taxi?
8. in the north of / to the north of > norr om /
9. to attend a school > besöka / gå i en
10. to have guests / visitors > ha / gäster
11. to talk politics > prata / tala om
12. Is there a room vacant? > det ett ledigt rum?
13. Ask your Dad for help. > Be pappa att hjälpa dig.
14. Ask your Dad for help. > Be din att hjälpa dig.
15. it is fifteen degrees below zero > det är grader kallt

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!