TEST 59: English - Swedish

Drag the word to the blank!
åt - Det - Hur - fram - gata - helst - historien - idag - inga - inget - människor - mörkt - rum - tända - tog -

1. I have a reservation. > Jag har reserverat ett .
2. I took a taxi to my hotel. > Jag en taxi till mitt hotell.
3. the history of Germany > den tyska
4. till today / to date > tills / tills nu
5. Please get / call me a taxi. > Var vänlig och kalla på en taxi mig.
6. to and fro / back and forth > och tillbaka
7. to light a cigar > en cigarr
8. somebody / anybody > vem som
9. Don't do anything silly! > Gör dumheter!
10. nothing unusual > särskilt
11. You've taken the wrong road. > Ni har åkt in på fel .
12. How long have you been sick / ill? > länge har ni varit sjuk?
13. It's at the other side of town. > är på andra sidan sta'n.
14. it's dark > det är
15. such people > sådana

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!