TEST 25: English - Swedish

Drag the word to the blank!
ät - annat - efter - ett - förbjuden - klarat - kunde - mera - morse - nittio - prov - rengöra - salu - till - vilja -

1. I'd like thirty litres. > Jag skulle ha trettio liter.
2. I'm so glad you could come. > Jag är så glad, att du komma.
3. I'm staying in this country for a year. > Jag skall stanna här i landet i .
4. He failed his examination. > Han har misslyckats med provet. / Han har inte provet.
5. The examination was tough. > Det var ett svårt .
6. this morning > i / idag på morgonen / idag på förmiddagen
7. to clean up > / göra rent
8. for sale / to be sold > till
9. more and more > allt
10. Post no bills! / Don't put up signs! > Affischering !
11. nothing else > ingenting
12. Stay a bit longer! > Stanna en stund !
13. Step aside! > sidan!
14. My grandfather is ninety. > Min farfar / morfar är .
15. my watch is slow > min klocka går

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!