TEST 13: English - Swedish

Drag the word to the blank!
Behåll - Iväg - dörren - dag - förstår - långt - mer - mer - motorcykel - mun - någon - stan - stekta - tandvärk - vetter -

1. A circus has come to town. > Det har kommit en cirkus till .
2. I would like two fried eggs. > Kan jag få två ägg.
3. I've got a dreadful toothache. > Jag har en förskräcklig .
4. Keep the change. > växeln.
5. What else? / Anything else? > Något ? / Något annat?
6. the door is closed > är stängd
7. the room looks out into the garden / faces the garden > rummet ligger / mot gården (till)
8. She understands Chinese. > Hon kinesiska.
9. one day / some day > en
10. another > en annan / annan
11. Go away! > ! / Försvinn! / Ut!
12. to ride a motorcycle > åka
13. Hold your tongue! / Shut up! > Håll ! / Var tyst!
14. Would you like anything else? > Önskar ni något ? / Har ni ytterligare önskemål?
15. Is it still a long way? > Är det kvar?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!