Tôn Giáo - Religion


påske
lễ Phục sinh


påskeægget
quả trứng Phục sinh


englen
thiên thần


klokken
chuông


bibelen
kinh thánh


biskoppen
giám mục


velsignelsen
phước lành


buddhismen
Phật giáo


kristendommen
Cơ-đốc giáo


julegaven
món quà Giáng sinh


juletræet
cây Giáng sinh


kirken
nhà thờ


kisten
quan tài


skabelsen
tạo vật


krucifikset
cây thánh giá


djævelen
ma quỷ


guden
chúa trời


hinduismen
Ấn Độ giáo


islamismen
Hồi giáo


jødedommen
đạo Do thái


meditationen
thiền


mumien
xác ướp


muslimen
người theo đạo Hồi


paven
Đức Giáo hoàng


bønnen
kinh cầu nguyện


præsten
linh mục


religionen
tôn giáo


gudstjenesten
cầu nguyện


synagogen
giáo đường Do Thái


templet
đền thờ


graven
ngôi mộ